Communicatie is vaak een cruciale factor voor het welslagen van een plan. Goede communicatie neemt bezwaren weg, zorgt voor draagvlak en soms zelfs bereidheid om bij te dragen. Het is daarom belangrijk vanaf de eerste schreden op weg naar willekeurig welk doel die communicatie in je planvorming mee te nemen. Dan gaat het ook over het proces en het beleid.

Om tot een goed advies te komen beginnen we met een scherpe doel- en doelgroepanalyse. Op basis daarvan komen we tot een advies over proces en middelen en een kernboodschap en een of meer verhaallijnen. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op via info@kvwcommunicatie.nl.