Testimonials

Michelle Leemkuil

Omgevingsmanager Waterschap Rivierenland


De mediatraining was erg zinvol, leerzaam en ook leuk! We hebben goede handvatten gekregen om voor de camera te spreken, die ook toepasbaar zijn voor grote groepen of bij bewonersgesprekken. Het idee om jezelf terug op beeld te zien is confronterend, maar het geeft juist zelfvertrouwen om te zien dat het eigenlijk best goed gaat.


Februari 2024

Anky van Wichen

Communicatieadviseur Waterschap Rivierenland


  • goede, opbouwende feedback.
  • Als deelnemer ben je continu betrokken, ook als je niet zelf voor de camera staat. Je hebt de hele dag een actieve rol en leert ook van de anderen.
  • Relaxte, veilige setting, komt door de kleine groep en hoe de trainer en cameravrouw zich opstellen.
  • Arian is goed voorbereid, leest zich in in de materie en stelt daardoor scherpe vragen.
  • Bijzonder om de verbetering en groei gedurende de dag te zien.

Februari 2024

Ward Mariman

Gemeentesecretaris gemeente Mook en Middelaar


"Arian en Marike hebben een nuttige trainingsdag voor het College van B&W van Mook en Middelaar verzorgd. Het programma was een prettige mix tussen theorie en praktijk, waarbij de leden van B&W goed inzicht hebben gekregen wat van belang is in goede communicatie en waarbij zij getraind zijn in het formuleren van een duidelijke kernboodschap. Marike en Arian waren daarbij deskundig, flexibel en constructief in hun aanpak."

Max Simmens, GraafReinaldAlliantie


"Met ons team hebben we bij Arian Kuil een boeiende mediatraining gevolgd. Aan de hand van een aantal praktische casussen zijn we bezig geweest met: hoe brengen we ons verhaal goed over, wat is onze kernboodschap en hoe verwerken we dat in een pakkende verhaallijn? Inzicht gevend waren de discussies over de verschillen tussen de individuele gesprekken met de stakeholders en de interviews met de filmende en/of schrijvende (regionale) media.

Leerzaam en ronduit leuk waren de directe oefeningen voor de camera en aan de interviewtafel. Confronterend ook bij vlagen, om door Arian vakkundig het “interview-moeras” in geleid te worden. Echter met de prettige sfeer en goede feedback bleek er steeds ook weer een uitweg voorhanden."

juni 2021

Gemeenteraadsfractie GroenLinks, Utrecht


“Arian heeft voor onze fractie een mediatraining georganiseerd. Het was erg leerzaam om in kleine groepjes voor de camera te kunnen oefenen met verschillende interviewstijlen. Arian had de casussen goed voorbereid, zorgde voor een prettige sfeer en gaf goede en constructieve feedback, die we gelijk bij het oefenen voor de camera konden toepassen.” Maart 2021

Tamara van Keulen, opleider en adviseur

NSPOH


Arian Kuil verzorgt al een aantal jaar voor de NSPOH de Praktische mediatraining bij risico- en crisiscommunicatie in onze opleidingen voor artsen infectieziektebestrijding, artsen medische milieukunde en gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Arian kan putten uit zijn ruime ervaring als journalist en voorlichter. Hij dus bekend met de ins – en outs van beide kanten van de microfoon. De trainingen worden altijd zeer hoog gewaardeerd door de deelnemers. In 2014 was deze training met een waarderingscijfer van 9,2 zelfs de hoogst gewaardeerde training uit ons onderwijsaanbod! Ik kan Arian dan ook zeker aanbevelen.

Hans van Boven, hoofd communicatie

Ctgb


Arian illustreert de theorie met sprekende praktijkvoorbeelden en weet zo de teamleden goed mee te nemen en te motiveren. Zijn benadering is professioneel en in de training geeft hij constructieve feedback, zodat iedereen zonder schroom meedoet. Januari 2020

OR GEMEENTE NIJMEGEN


Communicatiekracht heeft onze ondernemingsraad in 2018 en 2019 ondersteund bij het organiseren van een achterbanbevraging. Daarmee wilden we de medewerkers gezicht geven in het organisatieontwikkelingstraject. Het was prettig om met Communicatiekracht te kunnen bespreken hoe dat te bereiken op een manier waarbij de medewerkers niet alleen ook echt zelf aan het woord konden zijn, maar die ook zou leiden tot een eenduidig en helder verhaal. Communicatiekracht heeft dat verhaal uiteindelijk voor ons ook geschreven. Dat heeft tot resultaat gehad dat er nu ook thema’s op de agenda staan die door de medewerkers zelf zijn ingebracht en uitgewerkt. En die thema’s verschaffen de mogelijkheid voor een goede samenwerking tussen leiding en werkvloer in het organisatieontwikkelingstraject.