Alles is perceptie. Wat we als werkelijkheid ervaren is wat we waarnemen. Daardoor kan beleid heel anders vallen dan we vooraf hadden ingeschat. Daardoor kunnen onderwerpen of beleidsvoornemens of -beslissingen ineens ook super gevoelig worden of strijd opleveren. Die voornemens en beslissingen raken op dat moment ook direct de reputatie van de organisatie.

Het loont daarom om regelmatig de thermometer in de doelgroep of de samenleving te steken; te kijken wat de dominante opvattingen over een onderwerp of jouw organisatie zijn, zodat je daar op een goede manier op kunt anticiperen en reageren. Zodat je weet op welke aspecten van jouw beleid(svoornemen) je moet inspelen en welke argumenten werken en welke niet werken.

Wij helpen je met die analyse en adviseren over de wijze waarop je hierop kunt anticiperen en reageren.